Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Jedlička Je Rozvrh
Riaditeľ
riaditel@soslevice.sk
 
 
Ing. Gabriela Hanková Han Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.ovy@soslevice.sk
 
 
Ing. Andrea Roháčová Roh Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.tv@soslevice.sk
 
 
Daniela Adamóová AdD Rozvrh
Majsterka
daniela.adamoova@soslevice.sk
 
 
Ing. Marta Agárdyová Ag Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
Zástupca v triede: II.H
marta.agardyova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Bajanová Baj Rozvrh
Majsterka
viera.bajanova@soslevice.sk
 
 
Viera Balážová BaV pedagogická asistentka
viera.balazova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Annamária Berková Ber pedagogická asistentka
annamaria.berkova@soslevice.sk
 
 
Bc. Žaneta Botková Bot Rozvrh
Majsterka
zaneta.botkova@soslevice.sk
 
 
Anton Červenák ČeA Rozvrh
Majster
anton.cervenak@soslevice.sk
 
 
Ing. Karin Červienková Čer Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
karin.cervienkova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Oliver Dianovský Dia Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.D
oliver.dianovsky@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jozef Duhony Du Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
Zástupca v triede: I.D
jozef.duhony@soslevice.sk
 
 
Mgr. Anetta Foltánová Fol Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KGO
Zástupca v triede: IV.KGO
anetta.foltanova@soslevice.sk
 
 
Ing. Silvia Fortunová For Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: I.N
silvia.fortunova@soslevice.sk
 
 
Ing. Romana Frajková FrR Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
Zástupca v triede: I.H
romana.frajkova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Frimm FrA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
anna.frimm@soslevice.sk
 
 
Ing. Marianna Fülöpová FüM pedagogická zamestnankyňa
specialny.pedagog@soslevice.sk
 
 
Bc. Oľga Gagová Gag Rozvrh
Majsterka
olga.gagova@soslevice.sk
 
 
Bc. Ľudovít Gálik Rozvrh
Majster
ludovit.galik@soslevice.sk
 
 
Ing. Tímea Gieronová Gie Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
timea.gieronova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Gogorová Gog Rozvrh
Majsterka
Zástupca v triede: III.KGO
viera.gogorova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Tímea Hanusič HaT Rozvrh
Učiteľka
timea.hanusic@soslevice.sk
 
 
Ing. Ján Horváth, PhD. HoJ Rozvrh
Učiteľ
jan.horvath@soslevice.sk
 
 
Milan Hríbik HrM Rozvrh
Majster
milan.hribik@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Hríbiková Hrí Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KGO
Zástupca v triede: II.KGO
jana.hribikova@soslevice.sk
 
 
Ing. Zuzana Hrušovská, PhD. Hru Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: II.C
zuzana.hrusovska@soslevice.sk
 
 
Mgr. Blanka Chubanovová Chu Rozvrh
Triedna učiteľka: V.H
Zástupca v triede: IV.H
blanka.chubanovova@soslevice.sk
 
 
Ing. Ivana Jahnová Jah Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
Zástupca v triede: III.B
ivana.jahnova@soslevice.sk
 
 
Ing. Andrea Jedličková JeA Rozvrh
Učiteľka
andrea.jedlickova@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Lenka Kluchová KL Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.KGO
lenka.kluchova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jozef Korec Kor Rozvrh
Triedny učiteľ: I.KGO
jozef.korec@soslevice.sk
 
 
Mgr. Zuzana Košíková Koš Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
Zástupca v triede: III.A
zuzana.kosikova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Kováčová Kov Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.N
anna.kovacova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Lucia Križanová Kriz pedagogická zamestnankyňa
skolsky.psycholog@soslevice.sk
 
 
Ing. Miloslav Lacko Lac Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
miloslav.lacko@soslevice.sk
 
 
Bc. Dana Mizeráková Miz Rozvrh
Majsterka
dana.mizerakova@soslevice.sk
 
 
Jozef Morvai Mor Rozvrh
Majster
jozef.morvai@soslevice.sk
 
 
Mgr. Oľga Obrtalová Obr Rozvrh
Majsterka
Triedna učiteľka: III.KGO
olga.obrtalova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jarmila Óváriová Óva Rozvrh
Majsterka
jarmila.ovariova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Pástorová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H
Zástupca v triede: V.H
jana.pastorova@soslevice.sk
 
 
Bc. Martin Paukovič Pau Rozvrh
Majster
martin.paukovic@soslevice.sk
 
 
Mgr. Karol Pavlovkin, PhD. Pav pedagogický zamestnanec
digitalny.koordinator@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Iveta Pomothyová, MBA Pom Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
iveta.pomothyova@soslevice.sk
 
 
Ing. Oľga Remiášová Rem Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
olga.remiasova@soslevice.sk
 
 
Bc. Soňa Ridegová Rid Rozvrh
Majsterka
sona.ridegova@soslevice.sk
 
 
Ing. Mgr. Mária Riecka Rie Rozvrh
Triedna učiteľka: III.H
maria.riecka@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Ľudovít Sebelédi Seb Rozvrh
Učiteľ
ludovit.sebeledi@soslevice.sk
 
 
Michaela Srnová Sr Rozvrh
Majsterka
michaela.srnova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Anna Svetíková Sve Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Triedna učiteľka: III.H
Zástupca v triede: III.H
anna.svetikova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Michaela Šoóšová ŠoM Rozvrh
Učiteľka
michaela.soosova@soslevice.sk
 
 
Ing. Helena Tóthová TH Rozvrh
Majsterka
helena.tothova@soslevice.sk
 
 
Bc. Daniela Trnkusová Trn Rozvrh
Majsterka
daniela.trnkusova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Vincencová-Oboňová Vin Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.A
jana.vincencova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Dana Vojteková Voj Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Zástupca v triede: I.B
dana.vojtekova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Andrea Zacharová Za Rozvrh
Majsterka
andrea.zacharova@soslevice.sk
 
 
Ing. Alena Zsigmondová Zsi Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: I.A
alena.zsigmondova@soslevice.sk

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.04.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb
    Ul. sv. Michala 36
  • +421 36 6312471

Fotogaléria