Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zuzana Nemčoková Ne Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@soslevice.sk
 
 
Ing. Marta Agárdyová Ag Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.op@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Iveta Pomothyová Pom Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.ovy@soslevice.sk
 
 
Ing. Blanka Weincillerová Wei Rozvrh
Zástupkyňa
blanka.weincillerova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Bajanová Baj Rozvrh
Majsterka
viera.bajanova@soslevice.sk
 
 
Bc. Žaneta Botková Bot Rozvrh
Majsterka
zaneta.botkova@soslevice.sk
 
 
Anton Červenák Rozvrh
Majster
tonoveza@zmail.sk
 
 
Ing. Karin Červienková Čer Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Oliver Dianovský Dia Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jozef Duhony Du Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
jozef.duhony@soslevice.sk
 
 
Mgr. Anetta Foltánová Fol Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.K
anetta.foltanova@soslevice.sk
 
 
Ing. Silvia Fortunová For Rozvrh
Triedna učiteľka: I.O
silvia.fortunova@soslevice.sk
 
 
Ing. Romana Frajková FrR Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
romana.frajkova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Frimm FrA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.KG
anna.frimm@soslevice.sk
 
 
Bc. Oľga Gagová Gag Rozvrh
Majsterka
olga.gagova@soslevice.sk
 
 
Bc. Ľudovít Gálik Rozvrh
Majster
ludovit.galik@soslevice.sk
 
 
Ing. Tímea Gieronová Gie Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
timea.gieronova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Gogorová Gog Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
viera.gogorova@soslevice.sk
 
 
Ing. Gabriela Hanková Han Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
gabriela.hankova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Hríbiková Hrí Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KGO
jana.hribikova@soslevice.sk
 
 
Ing. Zuzana Hrušovská, PhD. Hru Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
zuzana.hrusovska@soslevice.sk
 
 
Mgr. Blanka Chubanovová Chu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.H
blanka.chubanovova@soslevice.sk
 
 
Ing. Ivana Jahnová Jah Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
ivana.jahnova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Peter Jedlička Je Rozvrh
Triedny učiteľ: I.N
peter.jedlicka@soslevice.sk
 
 
Ing. Andrea Jedličková JeA Rozvrh
Učiteľka
andrea.jedlickova@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Lenka Kluchová KL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
lenka.kluchova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jozef Korec Kor Rozvrh
Majster
jozef.korec@soslevice.sk
 
 
Mgr. Zuzana Košíková Koš Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
zuzana.kosikova@soslevice.sk
 
 
Bc. Antónia Kotorová Kot Rozvrh
Majsterka
antonia.kotorova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Kováčová Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
anna.kovacova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Vojtech Krajčír Kra Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Miloslav Lacko Lac Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
miloslav.lacko@soslevice.sk
 
 
Mgr. Annamária Matušková Mat Rozvrh
Majsterka
 
 
Bc. Dana Mizeráková Miz Rozvrh
Majsterka
dana.mizerakova@soslevice.sk
 
 
Jozef Morvai Mor Rozvrh
Majster
jozef.morvai@soslevice.sk
 
 
Ing. Ján Nezník Nez Rozvrh
Učiteľ
jan.neznik@soslevice.sk
 
 
Mgr. Oľga Obrtalová Obr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KGO
olga.obrtalova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jarmila Óváriová Óva Rozvrh
Majsterka
jarmila.ovariova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Pástorová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
jana.pastorova@soslevice.sk
 
 
Bc. Martin Paukovič Pau Rozvrh
Majster
martin.paukovic@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Jozef Popellár Pop Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Oľga Remiášová Rem Rozvrh
Učiteľka
olga.remiasova@soslevice.sk
 
 
Ing. Mgr. Mária Riecka Rie Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
maria.riecka@soslevice.sk
 
 
Ing. Andrea Roháčová Roh Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Svetíková Sve Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
anna.svetikova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Denisa Tóthová TD Rozvrh
Triedna učiteľka: V.H
denisa.tothova@soslevice.sk
 
 
Ing. Helena Tóthová TH Rozvrh
Majsterka
helena.tothova@soslevice.sk
 
 
Bc. Daniela Trnkusová Trn Rozvrh
Majsterka
daniela.trnkusova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Vincencová-Oboňová Vin Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H
jana.vincencova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Dana Vojteková Voj Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
dana.vojtekova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Drahomíra Vrecníková Vre Rozvrh
Majsterka
drahomira.vrecnikova@soslevice.sk
 
 
Ing. Blanka Weincillerová Wei pedagogická zamestnankyňa
blanka.weincillerova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Andrea Zacharová pedagogická asistentka
andrea.zacharova@post.sk
 
 
Ing. Alena Zsigmondová Zsi Rozvrh
Učiteľka
alena.zsigmondova@soslevice.sk
 
 
Ing. Roman Žáček Žá Rozvrh
Učiteľ
roman.zacek@soslevice.sk

© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
    Ul. sv. Michala 36
    934 80 Levice
  • +421 36 6312471
    fax.: +421 36 6221 061

Fotogaléria