Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Anna Frimm
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Duhony
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Iveta Pomothyová, MBA
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Vojteková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Zsigmondová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Oľga Remiášová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Silvia Fortunová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Svetíková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Hrušovská, PhD.
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miloslav Lacko
I.KGO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Korec
II.KGO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anetta Foltánová
III.KGO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Obrtalová
IV.KGO Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Hríbiková
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Agárdyová
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Romana Frajková
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mgr.Mária Riecka
Triedny učiteľ Mgr. Anna Svetíková
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pástorová
V.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blanka Chubanovová
I.N Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Košíková
II.N Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Jahnová

© aScAgenda 2024.0.1453 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.04.2024

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb
    Ul. sv. Michala 36
  • +421 36 6312471

Fotogaléria