Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zuzana Nemčoková Ne Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@soslevice.sk
 
 
Ing. Marta Agárdyová Ag Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.op@soslevice.sk
 
 
Ing. Zuzana Hrušovská, PhD. Hru Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.vvp@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Iveta Pomothyová Pom Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca.ovy@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Bajanová Majsterka
viera.bajanova@soslevice.sk
 
 
Bc. Žaneta Botková Majsterka
zaneta.botkova@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Zlatica Cibulová Ci Rozvrh
Učiteľka
zlatica.cibulova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jozef Duhony Du Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
jozef.duhony@soslevice.sk
 
 
Mgr. Anetta Foltánová Fol Rozvrh
Triedna učiteľka: III.K
anetta.foltanova@soslevice.sk
 
 
Ing. Silvia Fortunová For Rozvrh
Triedna učiteľka: II.N
silvia.fortunova@soslevice.sk
 
 
Ing. Romana Frajková FrR Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
romana.frajkova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Frimm FrA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KG
anna.frimm@soslevice.sk
 
 
Bc. Oľga Gagová Majsterka
olga.gagova@soslevice.sk
 
 
Bc. Ľudovít Gálik Rozvrh
Majster
ludovit.galik@soslevice.sk
 
 
Ing. Tímea Gieronová Gie Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
timea.gieronova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Viera Gogorová Gog Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
viera.gogorova@soslevice.sk
 
 
Ing. Gabriela Hanková Han Rozvrh
Učiteľka
gabriela.hankova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Hríbiková Hrí Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KGO
jana.hribikova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Blanka Chubanovová Chu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
blanka.chubanovova@soslevice.sk
 
 
Ing. Ivana Jahnová Jah Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
ivana.jahnova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Peter Jedlička Je Rozvrh
Učiteľ
peter.jedlicka@soslevice.sk
 
 
Ing. Andrea Jedličková JeA Rozvrh
Učiteľka
andrea.jedlickova@soslevice.sk
 
 
PaedDr. Lenka Kluchová KL Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
lenka.kluchova@soslevice.sk
 
 
Bc. Jozef Korec Majster
jozef.korec@soslevice.sk
 
 
Mgr. Zuzana Košíková Koš Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
zuzana.kosikova@soslevice.sk
 
 
Bc. Antónia Kotorová Majsterka
antonia.kotorova@soslevice.sk
 
 
Ing. Anna Kováčová Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: I.N
anna.kovacova@soslevice.sk
 
 
Ing. Miloslav Lacko Lac Rozvrh
Učiteľ
miloslav.lacko@soslevice.sk
 
 
Mgr. Elena Michalíková ME Rozvrh
Učiteľka
elena.michalikova@soslevice.sk
 
 
Bc. Dana Mizeráková Majsterka
dana.mizerakova@soslevice.sk
 
 
Jozef Morvai Majster
jozef.morvai@soslevice.sk
 
 
Ing. Ján Nezník Nez Rozvrh
Učiteľ
jan.neznik@soslevice.sk
 
 
Mgr. Oľga Obrtalová Obr Rozvrh
Učiteľka
olga.obrtalova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jarmila Óváriová Óva Majsterka
jarmila.ovariova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Pástorová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
jana.pastorova@soslevice.sk
 
 
Bc. Martin Paukovič Pau Majster
martin.paukovic@soslevice.sk
 
 
Ing. Oľga Remiášová Rem Rozvrh
Triedna učiteľka: V.H
olga.remiasova@soslevice.sk
 
 
Ing. Mgr. Mária Riecka Rie Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
maria.riecka@soslevice.sk
 
 
Mgr. Anna Svetíková Sve Rozvrh
Triedna učiteľka: II.O
anna.svetikova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Klára Szabóová pedagogická asistentka
klara.szaboova89@gmail.com
 
 
Mgr. Denisa Tóthová TD Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.H
denisa.tothova@soslevice.sk
 
 
Ing. Helena Tóthová TH Majsterka
helena.tothova@soslevice.sk
 
 
Bc. Daniela Trnkusová Trn Majsterka
daniela.trnkusova@soslevice.sk
 
 
Bc. Elena Velšicová Majsterka
elena.velsicova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Jana Vincencová-Oboňová Vin Rozvrh
Triedna učiteľka: III.H
jana.vincencova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Dana Vojteková Voj Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
dana.vojtekova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Drahomíra Vrecníková Majsterka
drahomira.vrecnikova@soslevice.sk
 
 
Ing. Blanka Weincillerová Wei pedagogická zamestnankyňa
blanka.weincillerova@soslevice.sk
 
 
Ing. Blanka Weincillerová Wei Rozvrh
Učiteľka
blanka.weincillerova@soslevice.sk
 
 
Mgr. Andrea Zacharová pedagogická asistentka
andrea.zacharova@post.sk
 
 
Ing. Alena Zsigmondová Zsi Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
alena.zsigmondova@soslevice.sk

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
    Ul. sv. Michala 36
    934 80 Levice
  • +421 36 6312471
    fax.: +421 36 6221 061

Fotogaléria